Tiếng Anh Thương Mại

Bạn mong muốn nâng cao trình độ để gia nhập vào một môi trường làm việc hoàn toàn bằng tiếng Anh? Kênh Tiếng Anh Thương Mại sẽ cung cấp những video bổ ích, từ kỹ năng sống và làm việc đến mẹo chuẩn bị sơ yếu lí lịch và bài thuyết trình bằng Tiếng Anh.
      

    Độ dài video:

  • Bất kỳ
  • dưới 3-5 phút
  • 3-5 phút
  • 5-10 phút
  • Dài hơn 10 phút