Tiếng Anh chơi game thể thao

Từ trò chơi điện tử đến tin tức về những công ty game, kênh này có hết! Bạn có hứng thú với game và học Tiếng Anh? Hãy làm cả hai nào!
      

    Độ dài video:

  • Bất kỳ
  • dưới 3-5 phút
  • 3-5 phút
  • 5-10 phút
  • Dài hơn 10 phút