Người nổi tiếng

Kênh này cung cấp cho bạn những tin tức về giới nghệ sỹ, hãy vào kênh này để tìm tin tức về nghệ sỹ, học sỹ, vận động viên..vv. Hãy thưởng thức những tin tức qua Tiếng Anh nhé!
      

    Độ dài video:

  • Bất kỳ
  • dưới 3-5 phút
  • 3-5 phút
  • 5-10 phút
  • Dài hơn 10 phút