TED Talks (Bài Diễn Văn TED)

TED là một tổ chức phi lợi nhuận với mục đích chia sẻ ý tưởng qua những TED Talks (bài diễn văn TED) về nhiều chuyên ngành khác nhau. Tổ chức này được thành lập bởi Richard Saul Wurman thông qua những hội thảo xoay quanh Công Nghệ, Giải Trí và Thiết Kế/ Nghệ Thuật. Hiện nay, TED đã được dịch sang hơn 100 ngôn ngữ, bao gồm nhiều tiêu đề phong phú từ khoa học công nghệ đến kinh doanh đến tin tức trên thế giới . Nghe tiếng Anh qua TED để trau dồi thêm vốn kiến thức về mọi lĩnh vực của mình.
      

    Độ dài video:

  • Bất kỳ
  • dưới 3-5 phút
  • 3-5 phút
  • 5-10 phút
  • Dài hơn 10 phút