TED Ed Giáo Dục

TED là một tổ chức phi lợi nhuận với mục đích chia sẻ ý tưởng qua những TED Talks (bài diễn văn TED) về nhiều chuyên ngành khác nhau. TED đã thành lập TED Ed (TED-Education) vào năm 2012, nhằm chia sẻ và giáo dục cộng đồng qua những bài diễn văn ngắn. Những đoạn diễn văn dưới 10 phút không những giúp bạn học và nâng cao kỹ năng diễn thuyết bằng tiếng Anh mà còn gặt hái nhiều thông tin kiến thức bổ ích khác!
      

    Độ dài video:

  • Bất kỳ
  • dưới 3-5 phút
  • 3-5 phút
  • 5-10 phút
  • Dài hơn 10 phút