TOEFL

TOEFL (viết tắt cho Test of English as a Foreign Language). Bài kiểm tra này bao gồm các kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết. TOEFL đánh giá kĩ năng hiểu và sử dụng tiếng Anh chuẩn Mỹ và thường được yêu cầu khi nhập học ở hầu hết các trường đại học và cao đẳng ở Mỹ. Hãy cùng VoiceTube nâng cao điểm TOEFL của mình!
      

    Độ dài video:

  • Bất kỳ
  • dưới 3-5 phút
  • 3-5 phút
  • 5-10 phút
  • Dài hơn 10 phút