Video phụ đề Việt-Anh

Nâng cao kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh với phụ đề tiếng Việt. Bạn còn có thể sử dụng tính năng nghe chậm lại để luyện nói hoặc sưu tầm từ vựng mới trong phần Ngân Hàng Từ Vựng riêng của mình!
      

    Độ dài video:

  • Bất kỳ
  • dưới 3-5 phút
  • 3-5 phút
  • 5-10 phút
  • Dài hơn 10 phút