Cộng đồng phiên dịch của VoiceTube


VoiceTube cộng đồng dịch thuật cung cấp một nền tảng cho những dịch thuật viên đam mê và nhiệt huyết có thể hiểu thêm về kỹ năng dịch, đồng thời cho phép người dùng nâng cao khả năng tiếng Anh!

Gia nhập vào cộng đồng phiên dịch

CLB phiên dịchFAQ

Cộng đồng dịch thuật Chọn một trong những phiên dịch viên dưới đây để liên kết đến các bài dịch của họ
Clement
Phiên dịch 128Bài
Erina Kawagishi
Phiên dịch 118Bài
Colleen Jao
Phiên dịch 117Bài
Su Kids
Phiên dịch 110Bài
Steven Guan
Phiên dịch 108Bài
Kana kawai
Phiên dịch 86Bài
Tomomi Shima
Phiên dịch 84Bài
鄭小鬼
Phiên dịch 76Bài
陳美瑩
Phiên dịch 72Bài
Jamie 榕
Phiên dịch 72Bài
VoiceTube Japan
Phiên dịch 72Bài
Alvin He
Phiên dịch 66Bài
Sh, Gang (Aaron)
Phiên dịch 64Bài
Jenny
Phiên dịch 53Bài
Erica Lin
Phiên dịch 52Bài
Silvia W.
Phiên dịch 50Bài
Mii Wei
Phiên dịch 50Bài
Yvonne ,Lin
Phiên dịch 46Bài
Kiara
Phiên dịch 42Bài
劉宜佳
Phiên dịch 36Bài
Hannah Tseng
Phiên dịch 33Bài
Regina Chen
Phiên dịch 29Bài
Annie Kuo
Phiên dịch 29Bài
gahui yu
Phiên dịch 28Bài
Nhu Q. Pham
Phiên dịch 27Bài
Arnold Hsu
Phiên dịch 27Bài
韓澐
Phiên dịch 27Bài
歆茹
Phiên dịch 26Bài
Cloudy Wu
Phiên dịch 25Bài
missnerdypants
Phiên dịch 25Bài
Kristi Yang
Phiên dịch 24Bài
Debra Liu
Phiên dịch 23Bài
Nana Chen
Phiên dịch 22Bài
Gloria Ting
Phiên dịch 21Bài
Jeanne
Phiên dịch 20Bài
LAI, YA-HSUAN(Trista)
Phiên dịch 20Bài
Diễm Thúy
Phiên dịch 20Bài
Peggy Sha
Phiên dịch 19Bài
Tracy Wang
Phiên dịch 18Bài
dan
Phiên dịch 18Bài
張玉聖
Phiên dịch 16Bài
brieven
Phiên dịch 15Bài
Grace Chen
Phiên dịch 15Bài
Jade Weng
Phiên dịch 15Bài
Tanya Chiu
Phiên dịch 14Bài
Shoji Kawahara
Phiên dịch 14Bài
Hsin
Phiên dịch 14Bài
陳彥文
Phiên dịch 14Bài
Charo Wen
Phiên dịch 13Bài
謝致有
Phiên dịch 13Bài
Mike NiKao-Kusata
Phiên dịch 13Bài
Raina
Phiên dịch 13Bài
Cloud Wu
Phiên dịch 12Bài
Jumpei
Phiên dịch 12Bài
Ellen Hsiao
Phiên dịch 11Bài
Viola
Phiên dịch 11Bài
emily
Phiên dịch 11Bài
Julie Lan
Phiên dịch 10Bài
Larry
Phiên dịch 10Bài
Chris Shao
Phiên dịch 10Bài
Sih Jing
Phiên dịch 9Bài
鍾昀倫
Phiên dịch 8Bài
Sharon
Phiên dịch 8Bài
羅世康
Phiên dịch 8Bài
楊雅筑
Phiên dịch 7Bài
Linda Lin
Phiên dịch 7Bài
Ann
Phiên dịch 7Bài
Doreen Lin
Phiên dịch 6Bài
Kat
Phiên dịch 5Bài
bettyteacher
Phiên dịch 5Bài
Nguyễn Chiến Thắng
Phiên dịch 5Bài
Bonnie
Phiên dịch 5Bài
Kelly Lee
Phiên dịch 4Bài
Vivian Nguyễn
Phiên dịch 4Bài
Leo
Phiên dịch 4Bài
April Lu
Phiên dịch 4Bài
Woody Lai
Phiên dịch 4Bài
吳昀儒
Phiên dịch 4Bài
Nguyen Ngoc Huyen
Phiên dịch 4Bài
jenny
Phiên dịch 4Bài
Rene Chien
Phiên dịch 4Bài
Lilian Chang
Phiên dịch 3Bài
Wilson Hong-Wei Lin
Phiên dịch 3Bài
Tina Hsu
Phiên dịch 3Bài
Jane Wancheng Tsai
Phiên dịch 3Bài
Cindy Lai
Phiên dịch 2Bài
吳宜臻
Phiên dịch 2Bài
高詠珊
Phiên dịch 2Bài
黃艾瑄
Phiên dịch 2Bài
Shiu You-sheng
Phiên dịch 2Bài
板板
Phiên dịch 2Bài
Thao Ly
Phiên dịch 2Bài
Jo Huang
Phiên dịch 2Bài
Ken
Phiên dịch 2Bài
李依庭
Phiên dịch 1Bài
Sally Hsu
Phiên dịch 1Bài
王妤安
Phiên dịch 1Bài
Hoàng Oanh
Phiên dịch 1Bài
田家銘
Phiên dịch 1Bài
terrisa1993
Phiên dịch 1Bài
mocation
Phiên dịch 1Bài
Wan Erh
Phiên dịch 1Bài
shojixiang
Phiên dịch 1Bài
Furong Lai
Zenn
林恩立
Samuel Tersigni